Multiactor communitites of practice

UPSCALE forms and uses Multi-Actor Communities (MACs) of practice platforms to achieve effective transdisciplinary collaboration and participatory research approaches among UPSCALE partners and stakeholders at national and regional levels.

Climate changePest/disease control

Ili kuboresha ustahimilivu wa teknolojia ya climate-smart push-pull (CSPPT) dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, majaribio yalihusisha mimea yaliochukuliwa kwa uwezo na faida zao; Brachiaria cv. Xaraes na Desmodium uncinatum zilifaa katika kudhibiti wadudu waharibifu wa mahindi na pia magugu ya striga, katika utafiti wa kulinganisha wa maeneo mengi magharibi mwa Kenya.

Climate changePest/disease control

To improve the resilience of the climate-smart push-pull technology (CSPPT) against climate change, we tested more adapted companion plants; Brachiaria cv. Xaraes and Desmodium uncinatum for their suitability in controlling maize pests and striga weed in a multisite comparison study in western Kenya.

Upcoming Events